Jednotky GPS

Rozdělení jednotek GPS:

on-line uchovávají historii pohybu vozidla s časem zahájením a ukončením jízdy,  jeho rychlosti  s přepínání služebních a soukromích jízd včetně identifikace řidiče v knize jízd

  1. Základní pouze přijímá informace ze satelitu
  2. přijímá informace ze satelitu a počítače vozidla možnost napojit další periferie
  3. přijímá informace ze satelitu a počítače vozidla,  tachografu možnost napojit další periferie
  4. přijímá informace ze satelitu a počítače vozidla,  tachografu možnost napojit další periferie, záložní baterie, alarm při odpojení od napájení
  5. přijímá informace ze satelitu a počítače vozidla,  tachografu možnost napojit další periferie, záložní baterie, alarm při odpojení od napájení, posílá alarm při neoprávněné manipulaci

 

zabezpečovací jednotky, on-line pouze při neoprávněné manipulaci nebo dotaz uživatele nelze dohledat historii poplatek pouze za přenos.